Nieuws vanuit Kinderopvang Turnhout

Het nieuwe jaar brengt enkele wijzigingen met zich mee bij Kinderopvang Turnhout.

Vanaf 1 januari 2022 ...

  • zullen alle locaties van Kinderopvang Turnhout sluiten om 18 uur (in plaats van 19 uur) tijdens schoolvakanties.

  • kun je opvang reserveren en annuleren tot 16 uur de werkdag voordien via i-School, mail of telefoon. Als je opvang wil op maandag, reserveer je dit dus ten laatste op vrijdag. Dit geldt ook voor feestdagen en verlofdagen. Opvang voor schoolvrije dagen kun je reserveren en annuleren tot de week voordien 16 uur (vb. voor een schoolvrije dag op woensdag kan dat dus tot 16 uur de woensdag voordien).

 

Heb je hier vragen rond?

Kinderopvang Turnhout

T 014 47 49 21
Op weekdagen tussen 8.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16 uur.

E kinderopvang@turnhout.be

Loket Stadskantoor (Campus Blairon 200)
Elke weekdag van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 13.30 en 16 uur