Dit team staat klaar voor jouw kind!

Animatoren

Een enthousiaste speelpleinploeg staat klaar om jullie kinderen te animeren. Vanaf 16 jaar kunnen jongeren animator worden op onze werking. Geïnteresseerde 15-jarigen krijgen ook de kans om een eerste ervaring op te doen als hulpanimator.

Onze begeleidingsploeg bestaat uit een mix van ervaren en nieuwe animatoren die speelkansen creëren voor de kinderen. Wij voorzien dagelijks 22 animatoren. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk raadt aan om voor 8 à 10 kinderen één animator te voorzien. Onze speelpleinwerking zorgt dagelijks voor reserveanimatoren om dit cijfer nooit te overschrijden.

De animatoren zijn herkenbaar aan hun opvallende gele T-shirts. Een hulpanimator krijgt vanaf dit jaar een andere kleur T-shirt zodat je ook hen kan onderscheiden.

HUGO's

Onze HUGO’s (hoofdanimatoren) zijn gedreven jongeren die instaan voor de dagelijkse organisatie en coördinatie van onze speelpleinwerking. Zij leiden en begeleiden de animatorenploeg, waken over de kwaliteit van de werking, beheren de administratieve gegevens, etc.

Daarnaast spelen HUGO’s een essentiële rol bij conflictsituaties en pestgedrag. Soms kan samenspelen leiden tot conflicten. Wij hanteren binnen onze speelpleinwerking onderstaande conflicthantering:

STAP 1

De animator probeert het conflict samen met de kinderen op te lossen.

STAP 2

Indien er nood is aan extra ondersteuning, treden de HUGO’s op. Zij gaan stap voor stap met elke partij aan de slag en maken samen gepaste afspraken.

STAP 3

Indien er geen verbetering optreedt, neemt de jeugddienst contact op met de ouders om de situatie samen te bekijken.

Neem alsjeblieft contact op de speelpleinwerking als je kind(eren) thuiskomt met een verontrustend verhaal.

De speelpleinwerking behoudt zich het recht om kinderen op de speelpleinwerking te weigeren. De beslissing zal genomen worden na overleg met medewerkers van de jeugddienst, de kinderen zelf en hun ouders.

Tienerjobstudenten

Bij de tieners zetten we bijkomend ook jobstudenten in. Zij zijn een vast aanspreekpunt voor de tieners, kennen hun leefwereld en voorzien uitdagende activiteiten!

De HUGO's en tienerjobstudenten zijn herkenbaar aan hun paarse T-shirts.

Jeugddienst

Er zijn steeds medewerkers van de stedelijke jeugddienst aanwezig op het speelplein ter ondersteuning van dit fantastische en gevarieerde team.