Speelstraten

Stad Turnhout vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren voldoende ruimte hebben om te spelen. Binnen een stad is dit niet altijd evident, zeker niet op straat. Met het inrichten van speelstraten willen we hier graag verandering in brengen in verschillende wijken en buurten. Het doel: veel speelplezier en leuke babbeltjes met je buren!

Een speelstraat is een bewonersinitiatief, waarbij je zelf als bewoner vraagt om van jouw straat een speelstraat te maken. Welke dag(en), uren… kies je zelf als buurt in samenspraak met de stad.

Wat is een speelstraat?

 • In speelstraten wordt de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen.

 • Een speelstraat is een straat die tijdelijk autoluw gemaakt wordt. Voetgangers en spelende kinderen hebben voorrang op alle andere weggebruikers. Tijdens de ‘speeltijd’ hebben alleen fietsers en voertuigen van bewoners toegang tot deze straat. Auto’s mogen hier enkel stapvoets rijden.

  Natuurlijk is er wel toegang voor prioritaire voertuigen.

 • Een speelstraat wordt afgebakend door hekken die de straat zo goed mogelijk afsluiten. Op deze hekken hangt het bord ‘rijden verboden’, met hieronder de vermelding ‘speelstraat’ en de speeluren.

 • Een speelstraat wordt afgebakend in tijd. Zo kies je als buurt samen met Stad Turnhout welke dagen en uren jullie straat een speelstraat wordt. Je kan zelf kiezen voor een vaste dag per week of 1 of 2 periodes in de zomervakantie. Een speelstraat kan maximaal duren van 10 tot 22 uur.

Voorwaarden

1. Waaraan moet de straat voldoen?

 • Je straat ligt in een wijk met vooral woningen. Een straat met veel winkels kan moeilijk een speelstraat worden. 

 • Er is geen doorgaand verkeer in de straat.

 • Er is een snelheidsbeperking tot 50 km/uur.

 • Er is geen openbaar vervoer in je straat.

 • De speelstraat mag een vlotte verkeerscirculatie in de buurt niet in het gedrang brengen.

 • Werken die in de buurt gepland zijn, kunnen de speelstraat bemoeilijken.


2.    Wat moet jij doen? 

 • Verzamel de handtekeningen van minstens 80 % van de bewoners van je straat die akkoord zijn met een speelstraat.

 • Spreek vaste uren af van wanneer tot wanneer de speelstraat open zal zijn.

 • Duid minstens drie 'speelstraatverantwoordelijken' aan, liefst vijf. Als verantwoordelijke sta je in voor de praktische organisatie van de speelstraat (bijvoorbeeld: plaatsen van de hekken, toezicht tijdens de openingsuren ... )

 

Terug naar boven

Procedure

 • Hoe kandidaat stellen? Vul het online aanvraagformulier in. Je kan je aanvraag indienen tot en met zondag 3 april 2022.
 • Verzamel de handtekeningen van je buurtbewoners en bezorg je aanvraag voor zondag 3 april 2022 aan de jeugddienst. 
 • Daarna overlegt de stad met je buurt. Op deze buurtvergadering bespreken we de technische kanten, maken we een reglement op en bekijken we welke activiteiten er mogelijk zijn. 
 • Begin mei laten we je weten of jouw straat een speelstraat wordt. 
 • Daarna maken we alles concreet. 

Terug naar boven