Safety First @ het speelplein!

Wat bij ziekte?

We willen benadrukken dat, in het belang van de andere kinderen en animatoren, een ziek kind niet thuishoort op het speelplein.

Wanneer kinderen ziek worden of een ongeval hebben in de loop van de speelpleindag, neemt het speelplein contact op met de opgegeven contactpersonen. Samen zoeken we naar een passende oplossing. Indien de contactpersonen niet bereikbaar zijn, handelen wij in belang van het kind.

Eventuele medische kosten die de speelpleinwerking moet maken omwille van ziekte van het kind, vallen ten laste van de ouders. Enkel bij ongevallen kan de verzekering tussenkomen.

Medicijnen

Het kan gebeuren dat je kind medicijnen moet nemen (vb. een antibioticakuur, een dagelijks pilletje voor ADHD, diabetes…). Begeleiders zijn geen dokters. Ze mogen wettelijk niet zomaar medicijnen toedienen. Wij dienen enkel medicijnen toe met een medicijnenattest, ondertekend door de ouders en indien nodig ook door de dokter.

Onderstaande regels gelden:

 • Ondertekening door dokter: medicijnen die enkel op voorschrift verkrijgbaar zijn
 • Ondertekening door ouder of voogd: medicijnen die vrij te koop zijn in de apotheek

Het medicijnenattest vind je hier of aan het onthaal in het jeugdcentrum. Tijdens de zomer kun je er ook eentje opvragen aan het animatorenlokaal.

Belangrijk!

 • Geef medicijnen in hun originele verpakking met bijsluiter, samen met het attest, af aan de HUGO’s of een jeugddienstmedewerker
 • Als ouder waak je zelf over de vervaldatum van de medicijnen
 • Gebruik één attest per medicijn

Medicijnen toedienen hoort niet tot de kerntaken van de HUGO’s. Als de HUGO’s een fout maken of een dosis vergeten, kunnen zij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Verzekering

Kinderen worden automatisch verzekerd bij de inschrijving voor:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid (schade bij derden)
 • Lichamelijke letsels (ongevallen)

De verzekering geldt echter niet bij beschadiging, verlies of diefstal van kledij, bril, horloge en dergelijke.

Wat als er iets gebeurt op de speelpleinwerking?

 1. Op het speelplein zorgen wij voor de eerste hulp
 2. We contacteren de opgegeven contactpersonen
 3. Indien nodig: we gaan naar de huisdokter of het ziekenhuis. De dokter- en apotheekkosten worden betaald door de ouders. Daarna gebeurt er een tussenkomst vanwege het ziekenfonds.
 4. De jeugddienst bezorgt de ouders de verzekeringspapieren en een brief met meer uitleg.