Gezondheid en verzekering

Wat bij ziekte?

 • Is je kind ziek?
  Dan kan hij/zij die dag niet naar het speelplein komen.

 • Wordt je kind ziek doorheen de speelpleindag of gebeurt er een ongeval?
  We zorgen voor de eerste hulp en contacteren de opgegeven contactpersonen. Samen zoeken we naar een passende oplossing.

  Indien de contactpersonen niet bereikbaar zijn, handelen wij in belang van het kind. Wanneer nodig gaan we ook naar de huisdokter of het ziekenhuis. Eventuele medische kosten die de speelpleinwerking moet maken omwille van ziekte van het kind, vallen ten laste van de ouders. Enkel bij ongevallen kan de verzekering tussenkomen. De jeugddienst bezorgt de ouders de verzekeringspapieren en een brief met meer uitleg.

 • Heeft je kind luizen?
  Dan kan je kind in principe naar het speelplein komen.

  We vragen wel om dit te melden aan het speelplein. Als ouders weigeren verantwoordelijkheid te nemen om de luizen te bestrijden, kan er gevraagd worden het kind thuis te houden.

  Mochten er luizen opduiken op ons speelplein, wordt dit via mail gecommuniceerd naar alle ouders.

Medicijnen

Het kan gebeuren dat je kind medicijnen moet nemen (vb. een antibioticakuur, een dagelijks pilletje voor ADHD, diabetes…). Begeleiders zijn geen dokters. Ze mogen wettelijk niet zomaar medicijnen toedienen. Wij dienen enkel medicijnen toe met een medicijnenattest, ondertekend door de ouders en indien nodig ook door de dokter.

Onderstaande regels gelden:

 • Ondertekening door dokter: medicijnen die enkel op voorschrift verkrijgbaar zijn
 • Ondertekening door ouder of voogd: medicijnen die vrij te koop zijn in de apotheek

Print het medicijnattest zelf af, haal een exemplaar op aan het onthaal van het jeugdcentrum of vraag er eentje aan het animatorenlokaal tijdens de speelpleinweken.

Let op!
 • Geef medicijnen in hun originele verpakking met bijsluiter, samen met het attest, af aan de HUGO’s of een jeugddienstmedewerker in een zak met naam op.
 • Als ouder waak je zelf over de vervaldatum van de medicijnen.
 • Gebruik één attest per medicijn.


Medicijnen toedienen hoort niet tot de kerntaken van de HUGO’s. Als de HUGO’s een fout maken of een dosis vergeten, kunnen zij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Verzekering

Kinderen worden automatisch verzekerd bij de inschrijving voor:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid (schade bij derden)
 • Lichamelijke letsels (ongevallen)

De verzekering geldt echter niet bij beschadiging, verlies of diefstal van kledij, bril, horloge en dergelijke.