Aanvraag speelstraat

1. Contactpersoon

2. Straat

De aanvraag geldt voor *
Zijn er handelszaken, vrije beroepen, organisaties en/of verenigingen in de straat? *
Is dit de eerste of tweede keer dat deze straat een speelstraat organiseert? *

Indien je een speelstraat voor de eerste of tweede maal organiseert, moet de speelstraat de goedkeuring krijgen van minstens 80% van de inwoners van de straat. Gebruik hiervoor deze lijst.

3. Planning

Wanneer wil jij een speelstraat organiseren? *
In welke periode(s) wil je de speelstraat organiseren? *
Op welk tijdstip wil je een speelstraat organiseren? *
Van
Tot
Op één avond mag een speelstraat tot 23u duren. Willen jullie hiervan gebruik maken? *

4. Organisatie

Wens je materiaal van stad Turnhout uit te lenen voor je speelstraat? *
Zo ja *
Organiseer je een speelstraat samen met een andere straat? *

5. Peters en meters

Een speelstraat wordt mogelijk gemaakt dankzij de hulp van peters en meters. Afspraken tussen peters, meters en stad Turnhout worden vastgelegd in een afsprakennota.

Contact peter / meter 1

Hetzelfde als contactpersoon 1? *

Contact peter / meter 2

Contact peter / meter 3

Heeft jouw speelstraat nog extra peters/meters? *