Regelgeving van toepassing op jeugdkampen

Geluidshinder

Het is verboden om tussen 22 en 7 uur nachtrumoer/nacht lawaai te maken met eender welk middel, waardoor de rust van de inwoners verstoord kan worden. Je kan een vergunning aanvragen voor een afwijken van deze regelgeving. Dit doe je via het evenementenloket van de stad. Deze verbodsbepaling geldt niet voor het menselijk geluid van spelende kinderen.

UGP, Afd. VI, Hfdst VII: bestrijding van geluidshinder

Aanvragen kan online: www.turnhout.be/evenementen.

Contactgegevens Evenementenloket

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout
T 014 44 33 50
E evenementen@turnhout.be   

 

Vermommen

Het is verboden om gemaskerd rond te lopen of jezelf vermomd op openbaar domein te begeven. Hiervoor dien je een vergunning aan te vragen bij het Evenementenloket van de stad (zie bovenstaand adres). Verkleed rondlopen is geen enkel probleem.

UGP,  Afd. VI, Hfdst X, artikel 4

Nachtspel

Wanneer je een nachtspel organiseert, laat je dit best ook even weten aan de stad. Zij brengen op hun beurt de politie op de hoogte, voor het geval er een verontrustende bewoner zou bellen. Je kan dit doorgeven via evenementenloket.

Een aanvraag indienen bij het evenementenloket kan online: www.turnhout.be/evenementen.

 


Andere wetten en regels die gelden binnen de stad, kun je terug vinden in het UGP