Aanvraag speelstraat

Tijdens de zomervakantie kunnen jij en je buren van jullie straat een speelstraat maken. De straat wordt dan verkeersvrij gemaakt zodat er allerlei activiteiten voor kinderen en  buurtbewoners mogelijk zijn. Dat kan voor 1 dag  maar ook voor een aantal weekends. Dat kies je zelf, in overleg met de stad.

Opgelet: je aanvraag voor de zomervakantie moet voor 29 maart binnen zijn!

De speelstraat moet worden goedgekeurd door minstens 80 % van de bewoners van de (hele) straat. Gebruik daarvoor de lijsten die je hier kunt downloaden. De lijsten moeten uiterlijk op 29 maart worden binnengebracht bij de Jeugddienst in Jeugdcentrum Wollewei.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

1. Contactpersoon

2.1. Straat

De aanvraag geldt voor *
Zijn er handelszaken en/of vrije beroepen in de straat? *
Zijn er andere diensten, organisaties, verenigingen ... aanwezig in de straat? *

2.2. Bewoners

Breng de bewoners in kaart van het deel van de straat waar een speelstraat zal worden ingericht. Vul daarvoor hieronder de juiste aantallen in.

3. Planning

Periode en duur: hoe wil je de speelstraat organiseren? *
In welke periode(s) wil je de speelstraat organiseren? *

De uren mag je zelf kiezen op voorwaarde dat ze tussen 10 en 22 uur vallen.

Begin- en einduur van de speelstraat: *
Van
Tot

Op één dag mag de speelstraat tot 23 uur duren, om een festiviteit te organiseren ter afsluitingvan de speelstraatweken of -dagen. dat hoeft niet de laatste dag te zijn.

Wil je daarvan gebruik maken? Vul dan hieronder de datum in en beschrijf de geplande activiteit. *

4. Verantwoordelijken

Het stadsbestuur verwacht dat elke speelstraat minstens 3 en bij voorkeur 5 verantwoordelijken heeft. Zij zijn de 'peters en meters' van de speelstraat.

 

De verantwoordelijken moeten de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op het moment dat de speelstraat ingericht wordt.

 

De verantwoordelijken

  • zien erop toe dat het speelstraatreglement wordt nageleefd;
  • zorgen dat de hekken tijdig geplaatst en weggenomen worden;
  • beslissen of de speelstraat al dan niet wordt georganiseerd (bijvoorbeeld bij regenweer);
  • zijn het aanspreekpunt voor Stad Turnhout.

 

In alle gevallen zijn het wel de ouders zelf die verantwoordelijk blijven voor hun kinderen.

peter / meter 1

peter / meter 2

peter / meter 3

peter / meter 4

peter / meter 5

Andere buurtbewoners kunnen co-meters en co-peters zijn. Zij helpen de meters en peters bij praktische zaken en houden mee toezicht. Op die manier wordt de speelstraat door de hele buurt ondersteund.

Zijn er co-meters of co-peters in de buurt? Vul hieronder hun gegevens in. *