Straffe animatoren

Animatoren

Een enthousiaste speelpleinploeg staat klaar om jullie (b)engeltjes te animeren. Vanaf 16 jaar kunnen jongeren animator worden op onze werking. De laatste twee weken krijgen geïnteresseerde 15-jarigen ook de kans om van het animatorleventje te proeven.

Onze begeleidingsploeg bestaat uit een mix van ervaren en nieuwe animatoren die speelkansen creëren voor de kinderen. Wij voorzien dagelijks 22 animatoren. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk raadt aan om voor 8 à 10 kinderen één animator te voorzien. Onze speelpleinwerking zorgt dagelijks voor reserve animatoren om dit cijfer nooit te overschrijden.

De animatoren zijn herkenbaar aan hun opvallende gele T-shirts.

Hugo's

Onze HUGO’s - Hoofdanimator en Uberfantastische Gesprekspartner Op ’t Speelplein - zijn gedreven jongeren die instaan voor de dagelijkse organisatie en coördinatie van onze speelpleinwerking. Zij leiden en begeleiden de animatorenploeg, waken over de kwaliteit van de werking, beheren de administratieve gegevens, etc.

Daarnaast spelen HUGO’s een essentiële rol bij conflictsituaties en pestgedrag. Soms kan samenspelen leiden tot conflicten. Wij hanteren binnen onze speelpleinwerking onderstaande conflicthantering:

  • In de eerste plaats probeert de animator zelf een conflict samen met de kinderen op te lossen.
  • Indien er nood is aan extra ondersteuning, treden de HUGO’s op. Zij proberen stap voor stap en vanuit een positieve benadering en dialoog met de kinderen aan de slag te gaan en afspraken te maken.
  • Indien er geen verbetering optreedt, wordt er door de jeugddienst contact opgenomen met de ouders om de situatie te bekijken.

Neem alsjeblieft contact op de speelpleinwerking als je kind(eren) thuiskomen met een verontrustend verhaal.

De speelpleinwerking behoudt zich het recht om kinderen op de speelpleinwerking te weigeren. De beslissing zal genomen worden na overleg met de jeugddienst, de kinderen en hun ouders.

Tienerjobstudenten

Ook bij de tieners zetten we vanaf dit jaar jobstudenten in. Zij zijn een vast aanspreekpunt voor de tieners, kennen hun leefwereld en voorzien uitdagende activiteiten!

De HUGO's en tienerjobstudenten zijn herkenbaar aan hun paarse T-shirts.