Buurtgericht Jeugdwerk

Buurtgericht Jeugdwerk biedt vrijetijdsactiviteiten aan voor kinderen en tieners van 6 tot en met 16 jaar in twee buurten, met name Den Brand en de Parkwijk, en in Jeugdcentrum Wollewei. 

Er wordt gewerkt in 3 leeftijdsgroepen. Er zijn kinder-, tiener- en jongerenwerkingen.
De activiteiten gaan door na de schooluren in de buurten zelf, iedereen is welkom!

Tijdens de schoolweken gaan er wekelijks werkingen door voor elke groep.
Tijdens schoolvakanties doen we ofwel gewoon werkingen of een uitstap. In juli en augustus zijn er geen werkingen.

Buurtgericht Jeugdwerk wil een aanvulling zijn op het reguliere jeugdwerk. Op die manier is er voor iedereen de mogelijkheid tot een leuke vrijetijdsbesteding, op een vrijblijvende manier.

Dit zijn de concrete werkingsmomenten:

Jeugdcentrum Wollewei

-   Kinderwerking: woensdag van 14 tot 16 uur.

-   Tienermeisjeswerking: woensdag van  17 tot 19 uur.

-   Tienerjongenswerking: dinsdag van 17.30 tot 19.30 uur.

-   Jongeren (jongens): donderdag van 17.30 tot 19.30 uur.

-   Jongeren (meisjes): maandag 18 tot 20 uur.

 

Parkwijk 

-   Kinderwerking: woensdag van 14 tot 16 uur.

-   Tienermeisjeswerking: maandag van 17 tot 19 uur.

 

Den Brand 

-   Kinderwerking: woensdag van 14 tot 16 uur.

-   Tienermeisjeswerking: woensdag van 17 tot 16 uur.