Makkelijk Lezen Plein

Is lezen moeilijk?

Kijk dan op het Makkelijk Lezen Plein!

De boeken daar zijn

  • mooi
  • spannend
  • grappig
  • avontuurlijk
  • leerrijk

maar vooral:
ze zijn gemakkelijk om te lezen!

Informatie voor ouders en leerkrachten


Het Makkelijk Lezen Plein (of MLP) is een grote kast in de jeugdbibliotheek met zowel boeken als andere materialen: luisterboeken, cd-rom's, dvd's. Ze zijn allemaal speciaal geselecteerd voor kinderen met een leesbeperking.

Op een MLP worden materialen frontaal gepresenteerd: de titel en de coverafbeelding komen dan goed tot hun recht zodat de materialen op de meest voordelige wijze worden getoond.

De ordening is veel minder streng dan op alle andere boekenplanken in de bib, en ook dat is geen toeval. De hele opstelling is erop gericht het kiezen te vergemakkelijken en te verbeteren. 

De aangeboden boeken zijn leuk en aantrekkelijk en geschreven op een lager technisch leesniveau. Behalve leesboeken levert het MLP ook informatie voor spreekbeurten en werkstukken.

Het MLP is er voor kinderen van de basisschool met leesproblemen of een leesbeperking. Die groep bestaat voornamelijk uit kinderen met dyslexie, maar ook kinderen met concentratieproblemen zoals ADHD of kinderen met een taalachterstand hebben baat bij de media van het MLP.

Daarnaast ondersteunt het MLP de ouders en leerkrachten die deze kinderen moeten begeleiden.